موسوعة العرب
اليوم: الاثنين 6 فبراير 2023 , الساعة: 2:45 ص


اخر المشاهدات
اخر مشاريعنا
عالم كيف
محرك البحث


عزيزي زائر دليل الهاتف و بدالة أرقام الإمارات تم إعداد وإختيار هذا الموضوع Université Loránd Eötvös فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم fr, وهنا نبذه عنها fr وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 02/12/2022

Université Loránd Eötvös

آخر تحديث منذ 2 شهر و 5 يوم
2 مشاهدةUn article de Wikipédia l'encyclopédie libre


Personnalités liées à l'universitéPrix Nobel

Georg von Békésy (1899–1972) Prix Nobel de biophysique
John Harsanyi (1920-2000) Prix Nobel d'économie a contribué au développement de la théorie des jeux en mathématiques en approfondissant l'analyse des jeux à information incomplète
George de Hevesy (1885–1966) Prix Nobel de chimie
Philipp Lenard (1862–1947) Prix Nobel de physique
Albert Szent-Györgyi (1893–1986) Prix Nobel en biochimie

Prix Wolf

Pál Erdős (1913–1996) Prix Wolf en mathématique membre de l'Académie hongroise des Sciences
László Lovász (1948–) Prix Wolf en mathématique membre de l'Académie hongroise des Sciences

Responsables politiques

János Áder (1959-) juriste ancien président de l'Assemblée nationale actuel président de la République de Hongrie
József Antall (1932–1993) historien ancien Premier ministre de Hongrie
Mátyás Eörsi (1954) homme politique hongrois député au parlement et actuellement président du groupe parlementaire Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe au sein de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Árpád Göncz (1922–) écrivain traducteur ancien président de la République de Hongrie
Lajos Kossuth (1802–1894) homme d'État hongrois dirigeant de la Hongrie
Ferenc Mádl (1931–2011) juriste professeur des universités ancien président de la République de Hongrie membre de l'Académie hongroise des Sciences
Krisztina Morvai (1963–) juriste maître de conférences députée européenne
Viktor Orbán (1963) juriste actuel Premier ministre de Hongrie
László Sólyom (1942–) juriste professeur des universités président de la Cour constitutionnelle hongroise ancien président de la République de Hongrie membre de l'Académie hongroise des Sciences
Pál Teleki (1879-1941) géographe ancien Premier ministre de Hongrie membre de l'Académie hongroise des Sciences

Universitaires chercheurs

Miklós Abella (1922-1976) géographe pédagogue
Johann Nepomuk Alber (1753-1830) théologien
Péter Árkai (1944-) géologue pétrographe géochimiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Tamás Bács (1960-) égyptologue
György Barta (1915–1992) géophysicien professeur des universités membre de l'Académie hongroise des Sciences
Zoltán Lajos Bay (1900-1992) physicien professeur des universités membre de l'Académie hongroise des Sciences inventeur
Philipp August Becker (1862-1947 romaniste professeur de littérature française
Remig Békefi historien des religions
György Bónis (1914-1985) historien du droit professeur des universités
Iván Böszörményi-Nagy (1920–2007) psychiatre un des fondateurs de la thérapie familiale
Lajos Csapodi (1729–1801) historien du droit prélat de l'Église catholique romaine
Klára Dóka (1944-) historienne archiviste
Antal Durkó (1890-1978) directeur de musée professeur en lycée
György Fejér (1766–1851) historiographe
Iván Földes (1914-1983) juriste
Alfréd Forbát (1897-1972) architecte et urbaniste
Judit Hidasi professeur de linguistique japanologue
Árpád Horváth (1820–1894) historien
János Hunfalvy (1820-1888) géographe membre de l'Académie hongroise des Sciences
Ányos Jedlik (1800-1895) physicien inventeur professeur des universités
Sándor Kalecsinszky (1857–1911) chimiste géochimiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Károly Kántás (1912–1991) géophysicien membre de l'Académie hongroise des Sciences
Tibor Kardos (1908–1973) critique littéraire philologue membre de l'Académie hongroise des Sciences
Árpád Károlyi (1853–1940) historien archiviste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Ágoston Karvasy (1809–1896) juriste économiste membre de l'Académie hongroise des Sciences auteur des premiers traités de sciences politiques et économiques en hongrois
Zoltán Kaszab (1915–1986) entomologiste biopédologue membre de l'Académie hongroise des Sciences
Sándor Kégl (1862–1920) orientaliste critique littéraire première figure hongroise des études iraniennes membre de l'Académie hongroise des Sciences
Béla Kenéz (1874–1946) statisticien économiste membre de l'Académie hongroise des Sciences ancien ministre du commerce
Balázs Kenyeres (1865–1940) médecin-légiste histologiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
György Kertai (1912–1968) géologue instaurateur de la théorie de prospection de gaz et de pétrole en plaine membre de l'Académie hongroise des Sciences
Kálmán Kertész (1867–1922) zoologue entomologiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Imre Kéry (1798–1887) médecin principal du comitat d'Arad membre de l'Académie hongroise des Sciences
Alexandre Kiss (1925–2007) juriste reconnu comme l'un des instigateurs du droit international relatif à la protection de l'environnement membre de l'Académie hongroise des Sciences
Antal Klemm (1883–1963) linguiste spécialiste des langues finno-ougriennes membre de l'Académie hongroise des Sciences
Nándor Klug (1845–1909) médecin physiologiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Jenő Klupathy (1861–1931) physicien figure pionnière de la physique appliquée membre de l'Académie hongroise des Sciences
István Kniezsa (1898–1965) historien des langues spécialiste des études slaves membre de l'Académie hongroise des Sciences
Antal Koch (1843–1927) géologue pétrographe minéralogiste paléontologue membre de l'Académie hongroise des Sciences
Tibor Kolbenheyer (1917–1993) géophysicien astrophysicien membre de l'Académie hongroise des Sciences
András Komáromy (1861–1931) historien archiviste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Gusztáv Kondor (1825–1897) astronome mathématicien membre de l'Académie hongroise des Sciences
Sándor Konek (1819–1882) statisticien jurisite membre de l'Académie hongroise des Sciences
István Kovács (1913–1996) physicien de l'atome membre de l'Académie hongroise des Sciences
Sebestény Endre Kovács (1814–1878) médecin chirurgien membre de l'Académie hongroise des Sciences
Béla Köpeczi (1921) critique d'art et critique littéraire ancien ministre de la culture membre de l'Académie hongroise des Sciences
István Környey (1901–1988) médecin neurologue membre de l'Académie hongroise des Sciences
Endre Kőrös (1927–2002) chimiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
József Krenner (1839-1920) minéralogiste professeur des universités membre de l'Académie hongroise des Sciences
István Krompecher (1905–1983) médecin anatomiste histologiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Bernát Kumorovitz L. (1900–1992) historien archiviste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Ignác Kuncz (1841–1903) juriste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Ödön Kuncz (1884–1965) juriste économiste membre de l'Académie hongroise des Sciences
Ignác Kúnos (1860–1945) linguiste chercheur pionnier dans l'étude des poèmes populaires turcs membre de l'Académie hongroise des Sciences
Jenő Kunz (1844–1926) philosophe du droit sociologue membre de l'Académie hongroise des Sciences
Bálint Kuzsinszky (1864–1938) archéologue spécialiste d'histoire ancienne membre de l'Académie hongroise des Sciences
József Kürschák (de) (1864–1933) mathématicien membre de l'Académie hongroise des Sciences
Miklós Laczkovich (1948) mathématicien
György Zsigmond Lakits (1739–1814) juriste des religions professeur des universités en philosophie du droit directeur des presses universitaires
Gyula László (1910–1998) archéologue professeur des universités
John Lukacs (1924-) historien
László Mátrai (1909–1983) philosophe esthète
John von Neumann (1903–1957) mathématicien inventeur de l'Architecture de von Neumann
Rudolf Ortvay (1885-1945) physicien professeur des universités membre de l'Académie hongroise des Sciences
Csaba Pléh (1945-) psychologue linguiste neurologiste secrétaire adjoint de l’Académie hongroise des Sciences
György Pray (1723–1800) historiographe
Géza Róheim (1891-1953) anthropologue psychanalyste un des inspirateurs de l'ethnopsychiatrie
Márton Schwartner (1759–1823) statisticien professeur des universités
István Schönwisner (1738–1818) archéologue professeur des universités
Ignác Semmelweis (1818–1865) médecin
Ottó Süpek (1928-1995) historien de la littérature philosophe de l'histoire
Elemér Szádeczky-Kardoss (1903–1984) géologue professeur des universités membre de l'Académie hongroise des Sciences
Kálmán Sztrókay (1907-1992) minéralogiste professeur des universités
Ferenc Toldy (1805–1875) historien de la littérature professeur des universités
Miklós Törkenczy (1953) linguiste maître de conférences
László Török (1941) archéologue et égyptologue hongrois spécialiste de la Nubie
Pál Turán (1910–1976) mathématicien
Ármin Vámbéry (1832-1913) géographe orientaliste explorateur membre de l'Académie hongroise des Sciences
Mária Vogl (1912–1996) géochimiste membre de l'Académie hongroise des Sciences

Intellectuels journalistes écrivains artistes

Mihály Babits (1883–1941) poète écrivain critique littéraire
Béla Balázs (1884–1949) poète dramaturge critique cinématographique
Enikő Bollobás (1954-) critique littéraire traducteur
Péter Esterházy (1950–) écrivain
Albert Gyergyai (1893–1980) écrivain traducteur professeur des universités
Tivadar Horváth (1920-2003) comédien
Gyula Juhász (1883–1937) poète
Zoltán Kodály (1882–1967) compositeur de musique musicologue chercheur en ethnomusicologie
Dezső Kosztolányi (1885–1936) écrivain traducteur journaliste
George Mikes (1912-1987) écrivain
László Négyesy (1861–1933) critique littéraire esthète
Béla Németh (1925–2008) critique littéraire
János Pilinszky (1921–1981) poète
Frigyes Riedl (1856–1921) critique littéraire

Autres figures institutionnelles

Árpád Bogsch (1919-2004) juriste fondateur et directeur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Gyula Gabelhofer (1753–1794) directeur de bibliothèque
Iván Pasteiner (1887–1963) bibliothécaire juriste

Galerie
OrganisationFonctionnement

La direction de l'université est composée d'un recteur d'un vice-recteur de deux vice-recteurs chargés de la pédagogie des affaires scientifiques et des relations internationales ainsi que d'un intendant aux finances et d'un secrétaire général.

L'université est gouvernée par un Sénat composé de deux représentants de chaque faculté et un représentant de l'école doctorale de l'université d'un collège des représentants étudiants d'un collège des représentants des chargés de recherche d'un collège des représentants du personnel ainsi que de membres invités.

Il existe par ailleurs différents conseils et commissions qui dirigent les affaires universitaires :

Conseil doctoral de l'université (Egyetemi Doktori Tanács)
Commission des habilitations de l'université (Egyetemi Habilitációs Bizottság)
Commission de validation des acquis pédagogiques de l'université (Egyetemi Kreditátviteli Bizottság)
Commission de l'égalité des chances (Esélyegyenlőségi Bizottság)
Commission des recours (Hallgatói Jogorvoslati Bizottság)
Commission des ressources humaines (Humánpolitikai Bizottság)
Commission de coordination des formations en langues étrangères (Idegen Nyelvű Képzést Koordináló Bizottság)
Conseil paritaire de conciliation (Intézményi Érdekegyeztető Tanács)
Commission des distinctions (Kitüntetési Bizottság)
Commission budgétaire (Költségvetési Bizottság)
Conseil de documentation (Könyvtári Tanács)
Commission du comité du personnel et des œuvres sociales (Közalkalmazotti Jóléti és Szociális Bizottság)
Commission de l'instruction (Közoktatási Bizottság)
Commission de la direction de la qualité (Minőségirányítási Bizottság)
Commission des expériences sur animaux (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság)
Commission d'organisation de la formation et des affaires étudiantes (Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága)
Conseil de la formation et des enseignements (Oktatási és Képzési Tanács)
Conseil pédagogique (Pedagógusképzési Tanács)
Coordination du réseau des collèges (Szakkollégiumi Hálózati Testület)
Conseil de la formation des professeurs et de la formation continue des professeurs (Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács)
Conseil des assistants d'aptitudes (Tehetséggondozó Tanács)
Conseil scientifique (Tudományos Tanács)

Facultés

L'université compte huit facultés:

Faculté de droit et d'administration (Állam- és Jogtudományi Kar)
Faculté d'éducation et de formation (Tanító- és Óvóképző Kar)
Faculté d'éducation spécialisée Gusztáv Bárczi (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
Faculté des humanités (Bölcsészettudományi Kar)
Faculté d'informatique (Informatikai Kar)
Faculté de psychologie et de pédagogie (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
Faculté des sciences sociales (Társadalomtudományi Kar)
Faculté des sciences naturelles (Természettudományi Kar)

Sites universitaires

123456L'essentiel des sites universitaires de Budapest se situe au Sud de la place Ferenc Deák à l'intérieur du grand boulevard de part et d'autre du Danube.

Le site de Egyetem tér (1) abrite les services centraux et la présidence de l'Université ainsi que la Faculté de droit et d'administration (Állam- és Jogtudományi Kar).
Le site du Múzeum körút (2) abrite la Faculté des Humanités.
Le campus de Lágymányos (3) sur Buda regroupe les facultés d'informatique (Informatikai Kar) des sciences sociales (Társadalomtudományi Kar) et des sciences naturelles (Természettudományi Kar).
Le site de Kazinczy utca (4) dans l'ancien quartier juif abrite la Faculté de psychologie et de pédagogie (Pedagógiai és Pszichológiai Kar).
Le site d'Ecseri út (5) est situé au sud de Pest. Il abrite la Faculté d'éducation spécialisée Gusztáv Bárczi (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar).
Le site de Kiss János altábornagy utca (6) est situé à proximité de la Gare de Budapest-Déli. Il abrite la Faculté d'éducation et de formation (Tanító- és Óvóképző Kar).

Voir aussiVie étudianteBibliothèque universitaire

La Bibliothèque universitaire est fondée en 1561 par Miklós Oláh archevêque d'Esztergom comme la Bibliothèque du Collège jésuite de Nagyszombat. Les fonds historiques de la bibliothèque comptent comme un élément constitutif du patrimoine culturel de la Hongrie avec ses 1 6 million de documents rassemblés pendant quatre siècles. Jusqu'en 1949 la bibliothèque a un intérêt essentiellement encyclopédique puis constitue progressivement des sections spécialisées en Histoire des religions théologie et philosophie intégrées désormais dans les bibliothèques spécialisées d'Histoire et de psychologie. L'architecte du bâtiment de la Bibliothèque est Antal Skalnitzky.


Internats et collèges

Les internats (kollégium) tiennent souvent le rôle de résidences universitaires ou de foyer étudiant alors que les collèges (szakkollégium) sont des établissements complémentaires à l'université. Ils ont pour mission d'héberger des étudiants de l'université mais aussi d'apporter un complément d'enseignement en vue d'une intégration professionnelle de haut niveau.

Internat de l'allée Dürer Ajtósi
Internat de la rue Damjanich
Internat de la route de Kerekes
Internat Sándor Csoma Kőrösi
Internat de la route de Nagytétény
Internat de la route de Nándorfejérvár
Internat de la route de Vezér
Collège István Bibó
Collège Bolyai
Collège József Eötvös
Collège Sándor Illyés
Collège Róbert Angelusz en Sciences sociales

Vie associative


Enseignement et rechercheFormation


Échanges internationaux


Activités de recherche


Relations internationales


Autour de l'universitéInstituts et institutions universitaires

Ci-dessous une liste d'organismes satellites rattachés à l'université.

Archives universitaires (Egyetemi Levéltár)
Institut de formation continue en droit (Jogi Továbbképző Intézet)
Institut d'évaluation et de formation continue en langues étrangères (Idegennyelvi Továbbképző Központ)
Centre interuniversitaire d'études françaises (Egyetemközi Francia Központ)
Institut Confucius (Konfuciusz Intézet)
L'institut des langues étrangères
Collectif artistique universitaire de l'Université Loránd Eötvös (ELTE Művészeti Együttesek)
Jardin botanique de l'Université Loránd Eötvös (Füvészkert)
Observatoire astrophysique Gothard (Gothard Asztrofizikai Obszervatórium)
Parc naturel protégé de Tata et musée de géologie de Szabadtér (Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum)
Centre de recherche en biologie de Göd (Gödi Biológiai Kutató)
Club universitaire d'athlétisme de Budapest (Budapesti Egyetemi Atlétikai Club BEAC)
Centre régional du savoir universitaire eScience (eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont)
Centre d'information et d'orientation pour les étudiants (Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ)
Hôtel Peregrinus (Peregrinus Vendégház)

Sociétés universitaires

Ci-dessous une liste de sociétés à but lucratif liées à l'université.

Éditions ELTE Eötvos (ELTE Eötvös Kiadó)
ELTE Sport Kft.
ELTE Recherche et développement en logiciels libres de droit (ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Kft.)
ELTE Prestation de services universitaire (ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft.)

Partenariats


Financements


Histoire


L'université Loránd Eötvös est la plus ancienne université de Hongrie encore en activité.


Les origines

La première université de Buda est fondée en 1395 par Sigismond roi de Hongrie mais disparait après vingt ans de fonctionnement. Dans les années 1480 le roi Matthias tente de réitérer l'expérience dans le quartier du château royal mais le projet échoue.

En 1541 Pest et Buda deviennent deux villes ottomanes. L'administration hongroise est alors éclatée entre le nord du royaume épargné par les Turcs ainsi que la Transylvanie. En 1635 Péter Pázmány l'archevêque d'Esztergom et théologien fonde l'université à Nagyszombat et en confie la direction aux Jésuites. À cette époque l'université compte uniquement deux facultés : la faculté d'arts et une faculté de théologie. La faculté de droit est créée en 1667 et la faculté de médecine ouvre en 1769. Après la dissolution de l'ordre des jésuites l'université est déplacée à Buda en 1777 en accord avec l'intention des fondateurs. Ce n'est qu'en 1784 que l'université trouve son emplacement final à Pest. Le latin y est la langue de l'enseignement jusqu'en 1844 date à laquelle le hongrois devient langue officielle. Les femmes sont autorisées à s'inscrire à partir de 1895.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle de nombreuses réformes sont menées à l'intérieur de l'université et qui se trouvent par un renforcement de l'enseignement des humanités. Après le compromis austro-hongrois de 1867 l'université de Budapest connaît son âge d'or. Même si l'organisation des facultés ne change pas de nombreux bâtiments se construisent alors dans la capitale du royaume. C'est à cette époque qu'est édifiée la Bibliothèque universitaire. Au tournant du XXe siècle de nombreux enseignants illustres enseignent à l'université de Budapest ; celle-ci parvient même à se hisser parmi les 15 premières universités mondiales en nombre d'étudiants.


Le développement de l'université actuelle
Liste des recteurs de l'Université :
19501953 Imre Trencsényi-Waldapfel
19531955 Lajos Tamás
1955 István Sőtér
19561957 Miklós Világhy
19571963 Gyula Ortutay
19631966 István Sőtér
19661972 Károly Nagy
19721978 György Ádám
19781983 Gyula Eörsi
19841990 József Fülöp
19901993 Lajos Vékás
19931999 Miklós Szabó
20002006 István Klinghammer
2006-2010 Ferenc Hudecz
2010-en cours Barna Mezey

Aujourd'hui l'université compte huit facultés et plus de 30 000 étudiants. D'après le Classement de Shanghai (2013) l'Université Loránd Eötvös serait la meilleure
université de Hongrie (301-400e dans le classement total) avant l'université de Szeged (401-500e).


explicación simple


L'université Loránd Eötvös (hongrois : Eötvös Loránd Tudományegyetem université Loránd Eötvös prononcé /ˈøtvøʃ ˌloːɾaːnd ˈtudomaːɲɛɟɛtɛm/ ELTE) est l'une des universités de Budapest fondée en 1635 par Péter Pázmány. Elle est l'héritière de l'Univerzitas de Nagyszombat (1635-1784) de l'université de Pest (Pesti Egyetem) (1784-1872) de l'université de Budapest (Budapesti Tudományegyetem) (1872-1921) de l'université royale hongroise Péter Pázmány (Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem) (1921-1950). Elle est baptisée en 1950 du nom du physicien hongrois Loránd Eötvös.

شاركنا رأيك

كلمات مرتبطه: Université Loránd Eötvös
 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام دليل الهاتف و بدالة أرقام الإمارات متنوعة fr و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع Université Loránd Eötvös ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 02/12/2022

عربي


اعلانات خليجي


الأكثر قراءة